3boys2girls » 眼鏡類 » 放3對 每日即棄隱形眼鏡 星鑽 Con 200度 平平平 手快有手慢冇!絕對正貨!第2到冇咁平

2013-9-23 12:17 yakain:)
放3對 每日即棄隱形眼鏡 星鑽 Con 200度 平平平 手快有手慢冇!絕對正貨!第2到冇咁平

[size=5]放3對 CIBA FreshLook Illuminate 每日即棄隱形眼鏡 星鑽 Con
200度:) $25/3對 2對啡 1對黑 要買就快!! 平~~ 2015年先過期!平平平w:014: [/size]w:014: w:014:

[size=7]只係$25/3對   ONE DAY CON~~      2對啡 1對黑    [/size]

快D搵我NA~w:034:

求清~~~ 小提示w:401: 買CON要買細小小自己眼鏡度數:)唔一定要真係200度買返200度~

[[i] 本帖最後由 yakain:) 於 2013-9-23 13:34 編輯 [/i]]

2013-9-23 12:19 yakain:)
快dna~~~

2013-9-23 12:20 yakain:)
好平架!!!!!!!!!!!!!!!!

2013-9-23 13:17 yakain:)
出邊冇咁平~~絕對正貨~~

2013-9-23 17:21 yakain:)
絕對正貨!!!!!!!!!

2013-9-23 19:49 yakain:)
絕對正貨!!!!!!!!!

2013-9-28 16:18 yakain:)
絕對正貨!!!!!!!!!

2013-10-1 13:39 yakain:)
絕對正貨!!!!!!!!!

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.